Nhà Tư Vấn

(TBKTSG) - Ngân hàng Thế giới vừa công bố số liệu về tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 205 nền kinh tế trên toàn thế giới trong năm 2018. Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia có GDP lớn nhất với trên 20.494 tỉ đô la Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc với trên 13.608 tỉ đô la; Nhật Bản gần 4.971 tỉ đô la; Đức gần 3.997 tỉ đô la; Anh hơn 2.825 tỉ đô la.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, GDP quí 2-2020 ước tính tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quí 2 các năm trong giai đoạn 2011-2020. Đây là con số làm “vỡ mộng” mọi dự báo màu hồng về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2020.
Tại Hội nghị, CBCCVC đã được Tiến sỹ Mộc Quế truyền đạt, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp tư duy, cách tiếp cận, để trở thành người cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

IMGROUP

Tìm