Đồng Hành Cùng Chuyên Gia

Mỏ Thạch Khê, Quá trình và kết quả nghiên cứu địa chất
  • 10-09-2015
  • 1,943 lượt xem

Mỏ Thạch Khê, Quá trình và kết quả nghiên cứu địa chất

Mỏ quặng sắt thạch khê được phát hiện từ năm 1960, nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 8km về phía Đông, trung tâm của mỏ cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km. Mỏ có diện tích chủ yếu nằm ở phía đông Xã Thạch Khê nên được lấy tên của xã này.

THÔNG TIN VỀ MỎ SẮT THẠCH KHÊ
  • 10-09-2015
  • 2,094 lượt xem

THÔNG TIN VỀ MỎ SẮT THẠCH KHÊ

Quặng giàu trong mỏ là chủ yếu chiếm 94% là loại quặng có thể dùng được trực tiếp cho lò bằng hoặc lò cao, cũng như đã hoàn nguyên trực tiếp. Quặng nghèo và quặng lưu huỳnh cao có trữ lượng không đáng kể chiếm 6% trữ lượng mỏ có thể tuyển và sử dụng như quặng giàu hoặc dùng làm phối liệu với quặng giàu.

Tài liệu giới thiệu về Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Thạch Khê
  • 10-09-2015
  • 1,566 lượt xem

Tài liệu giới thiệu về Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Mỏ Thạch Khê

Mỏ quặng sắt thạch khê được phát hiện từ năm 1960, nằm trên địa phận 3 xã Thạch Khê, Thạch Đỉnh và Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 8km về phía Đông, trung tâm của mỏ cách bờ biển Đông khoảng 1,6 km. Mỏ có diện tích chủ yếu nằm ở phía đông Xã Thạch Khê nên được lấy tên của xã này.

IMGROUP

Tìm