Đồng Hành Cùng Chuyên Gia

An Giang có đủ sức bật để vượt lên
  • 18-01-2019
  • 785 lượt xem

An Giang có đủ sức bật để vượt lên

An Giang cần cải thiện môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để trở thành địa phương dẫn dắt tăng trưởng kinh tế vùng ĐBSCL

IMGROUP

Tìm