Giáo dục Đại học và Giáo dục trải nghiệm - sáng tạo

Tiến sĩ Mộc Quế - kỷ lục gia Thế giới triển khai FLC cho Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy học sinh cấp 3 tiếng anh FLC năm học mới 2018-2019 tại Trung tâm GDTX Tân Phú (Sở GDTPHCM). Vai trò Anh văn toàn cầu do FLC cung cấp
  • 27-12-2017
  • 1,136 lượt xem

Tiến sĩ Mộc Quế - kỷ lục gia Thế giới triển khai FLC cho Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy học sinh cấp 3 tiếng anh FLC năm học mới 2018-2019 tại Trung tâm GDTX Tân Phú (Sở GDTPHCM). Vai trò Anh văn toàn cầu do FLC cung cấp

Tiến sĩ Mộc Quế - kỷ lục gia Thế giới triển khai FLC cho Trung tâm giáo dục thường xuyên dạy học sinh cấp 3 tiếng anh FLC năm học mới 2018-2019 tại Trung tâm GDTX Tân Phú (Sở GDTPHCM). Vai trò Anh văn toàn cầu do FLC cung cấp... [Đọc thêm]

IMGROUP

Tìm