Hoạt Động Tư Vấn Giáo Dục

Huyện Bàu Bàng: Hội thảo chuyên đề “Đào tạo nông dân thành doanh nhân”
  • 03-12-2016
  • 1,124 lượt xem

Huyện Bàu Bàng: Hội thảo chuyên đề “Đào tạo nông dân thành doanh nhân”

Sáng 21 – 9, tại huyện Bàu Bàng, Báo Bình Dương kết hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo “Nông dân Bình Dương với công nghệ cao gắn với sinh hoạt ban vận động thành lập câu lạc bộ các trang trại có múi huyện Bàu Bàng”. Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Mộc Quế, Viện trưởng Viện Khoa học và Quản trị Doanh nghiệp, đại diện hội nông dân các cấp, cùng hơn 30 chủ trang trại, hộ trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Nông dân hạnh phúc ”vỡ òa” Khi ”4 nhà” gặp nhau!
  • 03-12-2016
  • 1,224 lượt xem

Nông dân hạnh phúc ”vỡ òa” Khi ”4 nhà” gặp nhau!

Sau 9 tháng khảo sá tcơ sở, Ngày 16-6-2016, 3 bên Báo Bình Dương, Hội Nông dân và Phân viện nghiên cứu Công nghệ sinh học và Công nghệ Nano đã ký kết Chương trình phối hợp số 215/CTPH-HNDT-BBD về Dự án đào tạo nông dân thành doanh nhân xây dựng Nông thôn mới(NTM) của tỉnh Bình Dương.

Nông dân được rất nhiều qua dự án
  • 03-12-2016
  • 1,256 lượt xem

Nông dân được rất nhiều qua dự án

Liên kế hóa, xã hội hóa, DN hóa, công nghiệp hóa, quy trình thực hiện: 5W (what, when, where, why, who) và 1 H (how) để có thể dự báo rủi ro, cách khắc phục, nhằm đạt kết quả cao nhất!

KÍCH HOẠT LIÊN KẾT 4 NHÀ
  • 03-12-2016
  • 1,436 lượt xem

KÍCH HOẠT LIÊN KẾT 4 NHÀ

Ngoài việcgóp phần đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục nông dân, dự án Đào tạo nông dân thành doanh nhân còn góp phần tăng cường, thắt chặt mối liên kết 4 nhà trong "Tam nông": Nông nghiệp, nông dân và nông thôn đểxâydựngNôngthônmới.

IMGROUP

Tìm