Hoạt Động Tư Vấn Giáo Dục

Võ Nguyên Giáp : Vị tướng đặc biệt
  • 18-01-2019
  • 594 lượt xem

Võ Nguyên Giáp : Vị tướng đặc biệt

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị "Tư lệnh của mọi tư lệnh, chính ủy của mọi chính ủy" - được cả thế giới tôn vinh; là người biết lắng nghe và quyết đoán, dù đã mất nhưng danh thơm mãi lưu truyền

IMGROUP

Tìm